Tilgjenglige litteraturlister

HELVID650 / Masteroppgåve i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi (EVU) (2015 høst) : last ned litteraturliste

HELVID650 / Masteroppgåve i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi (2013 vår) : last ned litteraturliste


Emnenes litteraturliste publiseres normalt 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret.
Om du ikke finnes det du leter etter, ta kontakt med fakultetets infosenter for mer informasjon.